Ako prebieha matchmaking workshop?

Ako prebieha matchmaking workshop?

Matchmaking workshopy sú jedinečnou príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov medzi výrobnými firmami a inovátormi. Výrobné firmy môžu využívať celé spektrum inovácií zvonku a inovátori majú kopu nápadov a riešení. Vzájomná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany.
Projekt OpenMaker prináša jedinečnú príležitosť – Matchmaking workshopy pre výrobné firmy a inovátorov.

Slovenské výrobné firmy ako aj inovátori môžu priamo na mieste prezentovať svoju firmu, aktuálne výzvy či oblasti pre inovácie. Pozrite si, ako matchmaking workshopy prebiehajú.

A zapojte sa do projektu OpenMaker a súťaže o 20 000 EUR na podporu spoločných projektov výrobných firiem a inovátorov.