Digitálne zlato

Digitálne zlato

Je digitálne zlato špeciálny druh distribuovanej databázy – blockchain, ktorá sa stará sama o seba?

Neexistuje v nej žiadny jednoznačný slabý bod. Žiadne miesto útoku. Nikto ju neriadi.

 

Viac na tému Blockchain bude hovoriť Ondrej Sarnecký.

 

KEDY: 19. septembra 2018, o 17:30

KDE: Lab.café, Nám. SNP 25, Bratislava

 

Prihlásiť sa na workshop