Hľadáme partnerov pre Mesto Trenčín v oblasti smart city riešení

Hľadáme partnerov pre Mesto Trenčín v oblasti smart city riešení

Inovačná súťaž Ideas & Solutions realizovaná v rámci projektu OpenMaker úspešne napreduje ďalej. Po inovačných zadaniach od renomovaných výrobných firiem Volkswagen a Mondelez je novým zadávateľom zástupca verejného sektora. Mesto Trenčín hľadá partnerov pre dlhodobú spoluprácu v oblasti smart city riešení.

Konkrétne Mesto Trenčín zverejnil inovačné zadania v troch témach, a to:
SMART KINO HVIEZDA
SMART HOME PRE SENIOROV
SMART KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

Pre riešenia, ktoré sa budú predstaviteľom Mesta Trenčín najviac páčiť, bude mesto hľadať zdroje na ich realizáciu. Bonusom pre víťazov je príležitosť získať dokument potvrdzujúci záujem mesta o budúcu spoluprácu, ktorý je podmienkou pre zapojenie sa do aktuálne vyhlásenej dotačnej výzvy Ministerstva hospodárstva SR. V rámci nej môžu vlastníci smart city riešení pre mestá získať 10 000 eur pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a 50 000 pre realizáciu smart city riešenia v praxi.

Inovačné zadania Mesta Trenčín sú otvorené do 10. júna 2018.

Viac a inovačnej súťaži.

Váš profil firmy a popis riešenia zasielajte projektovému manažérovi súťaže Ideas & Solutions Ľubomírovi Billému na lubomir.billy@centire.com.