Indy Johar v Bratislave zaujal

Indy Johar v Bratislave zaujal

Indy Johar vystúpil ako hlavný spíker na otvorení OpenMaker akcelerátora.

1. júna 2017 sme v Impact Hube Bratislava spustili náš OpenMaker akcelerátor. Ten je spolu s ďalšími troma akcelerátormi naprieč Európu jedným z nosných pilierov medzinárodného projektu OpenMaker. Indy Johar nám predstavil nielen koncept otvrorenej výroby a otvorených inovácií, ale pútavo nám porozprával aj o výzvach, ktoré nás v najbližších rokoch čakajú. Záznam z podujatia si môžete pozrieť už čoskoro.