Konferencia je pripravená

Konferencia je pripravená

Centire a projekt OpenMaker pozývajú na konferenciu PRIEMYSEL OTVORENÝ INOVÁCIÁM. Zámerom konferencie je INŠPIROVAŤ. Našou snahou je prezentácia inovačných lídrov, spoločných projektov výrobných firiem a inovátorov  a predstavenie skúseností rôznych aktérov pri zavádzaní inovácií. Medzinárodná konferencia sa uskutoční 21. novembra 2018 v hoteli Carlton v Bratislave.

Cieľom je osláviť lídrov v inováciách, predstaviť trendy Industry 4.0 a snahy Európskej komisie a Ministerstva hospodárstva SR v tejto oblasti.

Oslávte s nami inovatívnu schopnosť našich výrobcov a inovátorov.