[vc_row][vc_column][vc_btn title="SPÄŤ NA KURZ" shape="round" color="warning" size="sm" align="left" link="url:https%3A%2F%2Fwww.centire-projekty.com%2Fcourses%2Fmanazerske-zrucnosti-v-kulture%2F%23kurz3|title:Od%20n%C3%A1padu%20k%20projektu||"][vc_column_text] Meranie výkonnosti v kultúre [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Evaluácia kultúrnych služieb je veľkou výskumnou témou. Ako si

[vc_row][vc_column][vc_btn title="SPÄŤ NA KURZ" shape="round" color="warning" size="sm" align="left" link="url:https%3A%2F%2Fwww.centire-projekty.com%2Fcourses%2Fmanazerske-zrucnosti-v-kulture%2F%23kurz3|title:Od%20n%C3%A1padu%20k%20projektu||"][vc_column_text] Riadenie ľudských zdrojov [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Ako vybudovať a udržať tím odborníkov v komplikovanom prostredí kultúrnych inštitúcií cez

[vc_row][vc_column][vc_btn title="SPÄŤ NA KURZ" shape="round" color="warning" size="sm" align="left" link="url:https%3A%2F%2Fwww.centire-projekty.com%2Fcourses%2Fmanazerske-zrucnosti-v-kulture%2F%23kurz3|title:Od%20n%C3%A1padu%20k%20projektu||"][vc_column_text] Fundraising [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Aké sú princípy fundraisingu, čo robiť, ako fundraising nerobiť a na čo si

[vc_row][vc_column][vc_btn title="SPÄŤ NA KURZ" shape="round" color="warning" size="sm" align="left" link="url:https%3A%2F%2Fwww.centire-projekty.com%2Fcourses%2Fmanazerske-zrucnosti-v-kulture%2F%23kurz3|title:Od%20n%C3%A1padu%20k%20projektu||"][vc_column_text] Marketing a práca s publikom [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Komunikácia s divákmi je základom marketingu v kultúrnych inštitúciách. Naučíte

[vc_row][vc_column][vc_btn title="SPÄŤ NA KURZ" shape="round" color="warning" size="sm" align="left" link="url:https%3A%2F%2Fwww.centire-projekty.com%2Fcourses%2Fbiznis-modelovanie%2F%23kurz2|title:Od%20n%C3%A1padu%20k%20projektu||"][vc_column_text] Ako predám svoj produkt - marketing a predaj [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]V tejto lekcii sa oboznámite s marketingovou

[vc_row][vc_column][vc_btn title="SPÄŤ NA KURZ" shape="round" color="warning" size="sm" align="left" link="url:https%3A%2F%2Fwww.centire-projekty.com%2Fcourses%2Fbiznis-modelovanie%2F%23kurz2|title:Od%20n%C3%A1padu%20k%20projektu||"][vc_column_text] Podnikanie s nápadom - validácia projektového zámeru [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]V tejto lekcii sa naučíte, že

[vc_row][vc_column][vc_btn title="SPÄŤ NA KURZ" shape="round" color="warning" size="sm" align="left" link="url:https%3A%2F%2Fwww.centire-projekty.com%2Fcourses%2Fbiznis-modelovanie%2F%23kurz2|title:Od%20n%C3%A1padu%20k%20projektu||"][vc_column_text] Ako podnikám a čo mi prináša financie [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]V prvej lekcii sa naučíte rozdiel

[vc_row][vc_column][vc_btn title="SPÄŤ NA KURZ" shape="round" color="warning" size="sm" align="left" link="url:https%3A%2F%2Fwww.centire-projekty.com%2Fcourses%2Fod-napadu-k-projektu%2F%23kurz|title:Od%20n%C3%A1padu%20k%20projektu||"][vc_column_text] Ukončenie projektu [vc_row][vc_column][vc_column_text]Posledná lekcia je o zodpovednosti za riadenie a kontrolovanie postupu prác a za ich

[vc_row][vc_column][vc_btn title="SPÄŤ NA KURZ" shape="round" color="warning" size="sm" align="left" link="url:https%3A%2F%2Fwww.centire-projekty.com%2Fcourses%2Fod-napadu-k-projektu%2F%23kurz|title:Od%20n%C3%A1padu%20k%20projektu||"][vc_column_text] Realizácia projektu [vc_row][vc_column][vc_column_text]V tejto časti sa naučíte plánovanie zdrojov v čase, plánovanie a vyhodnocovanie rizík projektu

[vc_row][vc_column][vc_btn title="SPÄŤ NA KURZ" shape="round" color="warning" size="sm" align="left" link="url:https%3A%2F%2Fwww.centire-projekty.com%2Fcourses%2Fod-napadu-k-projektu%2F%23kurz|title:Od%20n%C3%A1padu%20k%20projektu||"][vc_column_text] Plánovanie projektu [vc_row][vc_column][vc_column_text]Prostredníctvom matice logického rámca sa naučíte stručne, prehľadne a zrozumiteľne opísať celý

[vc_row][vc_column][vc_btn title="SPÄŤ NA KURZ" shape="round" color="warning" size="sm" align="left" link="url:https%3A%2F%2Fwww.centire-projekty.com%2Fcourses%2Fod-napadu-k-projektu%2F%23kurz|title:Od%20n%C3%A1padu%20k%20projektu||"][vc_column_text] Úvod do projektového riadenia [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Prvá lekcia je o základnom zadefinovaní čo je projekt, a ako