Medzinárodný projekt OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi (po anglicky makers). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu

  • Už 1. júna 2017 otvárame náš OpenMaker akcelerátor. Naším prvým hosťom bude Indy Johar – iniciátor nášho projektu a expert na otvorené inovácie. Nenechajte si ujsť príležitosť dozvedieť sa viac o benefitoch otvorených inovácií a nadviazať kontakty s výrobnými firmami a inovátormi. Tešíme sa na vás 1. júna 2017 od 18:30 hod. v Impact Hube Bratislava na Hviezdoslavovom námestí 20

  • Indy Johar vystúpil ako hlavný spíker na otvorení OpenMaker akcelerátora.1. júna 2017 sme v Impact Hube Bratislava spustili náš OpenMaker akcelerátor. Ten je spolu s ďalšími troma akcelerátormi naprieč Európu jedným z nosných pilierov medzinárodného projektu OpenMaker. Indy Johar nám predstavil nielen koncept otvrorenej výroby a otvorených inovácií, ale pútavo nám porozprával aj o výzvach, ktoré nás v najbližších rokoch čakajú. Záznam z podujatia si môžete pozrieť už čoskoro.

  • Dňa 1. júna 2017 sme v ImpactHube v Bratislave otvorili náš OpenMaker akcelerátor. Náš hosť - Indy Johar nám v rozhovore porozprával o výhodách, ktoré otvorené inovácie môžu priniesť aj na Slovensko. Pozrite si, čo zaznelo na jeho prednáške:https://www.youtube.com/embed/PiTPqHmAQ5Q

Harmonogram projektu OpenMaker

Ľubomír Billý – Ľubomír je projektový manažér medzinárodného projektu OpenMaker, ktorý podporuje spoluprácu výrobných podnikov a inovátorov. Počas workshopu vám predstaví projekt OpenMaker a jeho podporu pre spoluprácu výrobných firiem a inovátorov.

„Tento projekt sa realizuje vďaka programu Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií, Horizont 2020“