Medzinárodný projekt OpenMaker

Projekt OpenMaker podporuje vytváranie partnerstiev a inovačných projektov medzi existujúcimi výrobnými firmami a kreatívnymi inovátormi  (po anglicky „makers“). Spoločná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. A navyše efekt ich spolupráce môže mať pozitívny vplyv na lokálnu ekonomiku a širšiu spoločnosť.

Inovatívny charakter projektu OpenMaker sa odráža aj v jeho aktivitách. Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov prebieha súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku. Nadväzovanie kontaktov aj výskumná stránka projektu bude podporená digitálnou platformou, ktorá zvýši udržateľnosť projektu.

Projekt OpenMaker realizuje desať partnerov zo šiestich európskych krajín od novembra 2016 do októbra 2018 a je podporený v rámci programu Horizont 2020. Dlhodobou snahou Centire je sa zapájať do medzinárodných projektov a prinášať na Slovensko zaujímavé a inovatívne témy.

O projektových partneroch a realizácii projektu v ďalších krajinách sa dozviete na: www.sk.openmaker.eu

OpenMaker | Inovačná súťaž

Pilotný projekt – Ako sme podporili inovátorov

Inovačná súťaž | Ideas & Solutions

Inovačná súťaž v spolupráci s výrobnými firmami

Grantový portál GrantExpert

Možnosti finančnej podpory inovatívnych projektov

Harmonogram projektu OpenMaker

Workshopy & školenia

Projektový manažér

Ľubomír Billý 

Konzultant

lubomir.billy@centire.com

Ľubomír je projektový manažér medzinárodného projektu OpenMaker, ktorý podporuje spoluprácu výrobných podnikov a inovátorov. Počas workshopu vám predstaví projekt OpenMaker a jeho podporu pre spoluprácu výrobných firiem a inovátorov.

„Tento projekt sa realizuje vďaka programu Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií Horizont 2020“