Medzinárodný projekt OpenMaker hľadá inovátorov
pre riešenia reálnych výrobných problémov

Mesto Trenčín –
Smart home pre seniorov

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mesto trencin logo

Popis oblasti pre inovácie

Mesto  Trenčín má množstvo povinností v oblasti týkajúcej sa občanov odkázaných na dlhodobú starostlivosť, bez ohľadu na stupeň tejto odkázanosti a na jej dôvody. 
Mestu Trenčín veľmi záleží na zlepšovaní služieb v tejto oblasti. Jedným zo spôsobov ako služby zlepšovať, je nájsť spôsob ako do služieb implementovať technológie, ktoré sa využívajú v oblasti Smart City a Internet vecí.

Zjednodušene, ako využiť technológie postavené na čidlách, posielaní meraných dát, ich spracovania a následného využitia v prospech koncového zákazníka – pacienta/klienta zariadenia pre seniorov alebo pre dlhodobo chorých.

Mesto Trenčín hľadá

Cieľom zadania je nájť riešenie pre sledovanie pohybu a stavu klientov zariadenia tak, aby v prípade narušenia zadefinovaného štandardného stavu toho ktorého parametra, bola poslaná informácia, čo by malo vyvolať “záchrannú” reakciu  s výsledkom následnej podpory pre klienta (zdravotný či obdobný zásah).

  1. Inými slovami, je potrebné zadefinovať ktoré “parametre” by bolo vhodné ale aj technicky možné merať, samozrejme tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu pohybu klienta či kvality ich života.
  2. Následne je potrebné navrhnúť akými existujúcimi alebo inak dostupnými technickými prostriedkami by sa  zadefinované parametre merali, ako by sa marané dáta posielali do centrály, kde by sa spracovávali a vyhodnocovali.
  3. Základný cieľom je predísť prípadnému úmrtiu pri náhlom zhoršení stavu zdanlivo zdravého človeka vysokého veku pri prejavoch ako je strata  rovnováhy, pád, neprirodzené zvuky, strata vedomia a podobne.

Odmena

Nápady,  ktoré sa budú Mestu Trenčín najviac páčiť, získajú od zadávateľa dokument vyjadrujúci záujem mesta o spoluprácu so žiadateľom pre aktuálne vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách.

Výzva predstavuje jedinečnú príležitosť získať pre vlastníka víťazného riešenia zdroje pre aplikáciu jeho nápadu v praxi. V rámci dotácie sa poskytne 10 000 eur na štúdiu uskutočniteľnosti a 50 000 eur na testovanie a implementáciu riešenia v praxi (v tomto prípade je potrebné ďalších 50 000 zabezpečiť z iných zdrojov.) Viac informácii o dotačnej výzve: http://www.economy.gov.sk/uploads/files/NkhLBdXw.pdf

Mesto Trenčín zároveň bude hľadať ďalšie zdroje pre aplikáciu víťazného riešenia v praxi.

Prihlásenie do súťaže

Prihlásiť do súťaže sa môžete prostredníctvom e-mailu na lubomir.billy@centire.com. V e-maile pošlite krátku prezentáciu a stručný opis navrhovaného riešenia. Po uzavretí súťaže 10. júna vás pozveme na osobnú prezentáciu pred predstaviteľmi Mesta Trenčín.

Máte záujem o bližšie informácie o projekte OpenMaker a súťaži?

Všetky vaše otázky vám zodpovie projektový manažér

Ľubomír Billý

lubomir.billy@centire.com

0903 415 872

Bližšie informácie o súťaži Ideas&Solutions IFrame

„Tento projekt sa realizuje vďaka programu Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií, Horizont 2020“