Medzinárodný projekt OpenMaker hľadá inovátorov
pre riešenia reálnych výrobných problémov

Mesto Trenčín –
Smart kino Hviezda

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mesto trencin logo

Popis oblasti pre inovácie

V meste Trenčín má dlhodobú históriu kino Hviezda. V súčasnosti ide o kultúrno-spoločenský priestor, v ktorom je aj kino.

Mesto Trenčín má záujem urobiť z budovy kina Hviezda moderný multikultúrny priestor prevádzkujúci nielen kino. Tento priestor je u obyvateľov vnímaný ako konzervatívny priestor, pričom snahou je zachovať tento jeho obraz aj v budúcnosti. Prirodzene sa však priestor musí modernizovať a rozvíjať a držať krok s trendmi a technológiami. Jednou vecou je modernizácia premietacej technológie obrazu a zvuku, zámery mesta sú však komplexnejšie.

Mesto Trenčín hľadá

Udržiavať „premietaciu“ technológiu na vysokej úrovni je otázka financií investovaných do samotnej technológie na sprístupnenie obrazu a zvuku a prípadne do úprav priestorov kina. Technologicky sa však nerozvíjajú ostatné priestory kina, kde sa návštevníci zdržiavajú pred alebo po začatí podujatia (vstup, bufet a podobne).

Ako by mohli byť tieto priestory rozvíjané spájajúc kreativitu a technológie?

  1. Napríklad cez interaktívnu reklamu, interaktívne prezentačné plochy, nabíjačky, elektrostanice, využitie solárnych technológií, smart informačné panely a podobne.
  2. Cieľom je získať návrhy, aké technológie a  služby by sa mohli uplatniť v priestoroch kina tak, aby bolo kino alebo celý kultúrny priestor smart.
  3. Zaujímajú nás tiež nápady, ako technologicky a informačne prepojiť interiér kina Hviezda s exteriérom.
  4. Prípadne ako prepojiť priestory, v ktorých sa podujatie (premietanie) koná s ostatnými priestormi, kde sa zdržiavajú návštevníci

Odmena

Nápady,  ktoré sa budú Mestu Trenčín najviac páčiť, získajú od zadávateľa dokument vyjadrujúci záujem mesta o spoluprácu so žiadateľom pre aktuálne vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách.

Výzva predstavuje jedinečnú príležitosť získať pre vlastníka víťazného riešenia zdroje pre aplikáciu jeho nápadu v praxi. V rámci dotácie sa poskytne 10 000 eur na štúdiu uskutočniteľnosti a 50 000 eur na testovanie a implementáciu riešenia v praxi (v tomto prípade je potrebné ďalších 50 000 zabezpečiť z iných zdrojov.) Viac informácii o dotačnej výzve: http://www.economy.gov.sk/uploads/files/NkhLBdXw.pdf

Mesto Trenčín zároveň bude hľadať ďalšie zdroje pre aplikáciu víťazného riešenia v praxi.

Prihlásenie do súťaže

Prihlásiť do súťaže sa môžete prostredníctvom e-mailu na lubomir.billy@centire.com. V e-maile pošlite krátku prezentáciu a stručný opis navrhovaného riešenia. Po uzavretí súťaže 10. júna vás pozveme na osobnú prezentáciu pred predstaviteľmi Mesta Trenčín.

Máte záujem o bližšie informácie o projekte OpenMaker a súťaži?

Všetky vaše otázky vám zodpovie projektový manažér

Ľubomír Billý

lubomir.billy@centire.com

0903 415 872

Bližšie informácie o súťaži Ideas&Solutions IFrame

„Tento projekt sa realizuje vďaka programu Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií, Horizont 2020“