Centire-Projekty | OpenMaker hľadá inovátorov pre Smart riešenia reálnych problémov:

Mesto Trenčín – Smart komunikácia s občanmi

Popis oblasti pre inovácie

V rôznych mestách na Slovensku sú v súčasnosti v praxi používané viaceré aplikácie na zlepšenie komunikácie samosprávy s obyvateľmi – ako napríklad aplikácie, prostredníctvom ktorých obyvatelia posielajú mestu rôzne podnety v rôznej podobe a podobne. Sú to ale v zásade v celku jednoduché, často mobilné aplikácie, ktoré môžu a aj sú používané bez súvislostí s témou Smart City.

Alebo sú dnes bežné informačné aplikácie pre návštevníkov mesta s informáciami o meste, o podujatiach v meste, o možnostiach rôznych aktivít v meste a podobne. Ale aké komunikačné aplikácie by to mali byť, aby boli komplexnejšie a ucelenejšie a mohli sa nazvať Smart?

Mesto Trenčín hľadá:

  1. Napadá vám nejaká úplne nová aplikácia, ktorá by ale spĺňala kritériá Smart City, ktorá by mohla byť k dispozícii obyvateľom mesta aj jeho návštevníkom a ktorá by bola založená napríklad aj na zdieľaní určitých dát, ktoré dnes možno nie sú verejne dostupné alebo nie sú bežne dostupné?
  2. Je možné čidlami snímať či merať niečo, nejaký parameter, ktorý by mohol byť zaujímavý pre obyvateľov a návštevníkov a ktorý by sa mohol zdieľať?
  3. Je zaujímavé posielať prostredníctvom siete IoT nejaké dáta napríklad na informačné tabule?

Takže ak máte nápad na Smart komunikačnú aplikáciu, radi budeme hľadať možnosti jej uplatnenia v praxi. Sme zvedaví na vaše nápady!

Odmena

Nápady,  ktoré sa budú Mestu Trenčín najviac páčiť, získajú od zadávateľa dokument vyjadrujúci záujem mesta o spoluprácu so žiadateľom pre aktuálne vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách.

Výzva predstavuje jedinečnú príležitosť získať pre vlastníka víťazného riešenia zdroje pre aplikáciu jeho nápadu v praxi. V rámci dotácie sa poskytne 10 000 eur na štúdiu uskutočniteľnosti a 50 000 eur na testovanie a implementáciu riešenia v praxi (v tomto prípade je potrebné ďalších 50 000 zabezpečiť z iných zdrojov.) Viac informácii o dotačnej výzve: http://www.economy.gov.sk/uploads/files/NkhLBdXw.pdf

Mesto Trenčín zároveň bude hľadať ďalšie zdroje pre aplikáciu víťazného riešenia v praxi.

Prihlásenie do súťaže

Prihlásiť do súťaže sa môžete prostredníctvom e-mailu na lubomir.billy@centire.com. V e-maile pošlite krátku prezentáciu a stručný opis navrhovaného riešenia. Po uzavretí súťaže 10. júna vás pozveme na osobnú prezentáciu pred predstaviteľmi Mesta Trenčín.

Kontakt v prípade otázok

Máte záujem o bližšie informácie? Všetky vaše otázky vám zodpovie projektový manažér Ľubomír Billý
(lubomir.billy@centire.com / 0903 415 872) Bližšie informácie o súťaži Ideas&Solutions

„Tento projekt sa realizuje vďaka programu Európskej únie pre podporu výskumu a inovácií, Horizont 2020“