Predstavenie projektu BIOM

Predstavenie projektu BIOM

Projekt BIOM realizuje Crafting plastics!, ktoré bolo založené produktovou dizajnérkou Vlastou Kubušovou a výrobným dizajnérom Miroslavom Králom.

Projekt BIOM realizuje Crafting plastics!, ktoré bolo založené produktovou dizajnérkou Vlastou Kubušovou a výrobným dizajnérom Miroslavom Králom.

Ako by ste sa predstavili?

Experimentujeme, spolupracujeme a vyrábame, pričom zohľadňujeme celý životný cyklus výrobku. Realizáciou výskumu, inovácií a dizajnu v oblasti biologických plastov, vytvárame základ pre interdisciplinárny rozvoj, smerom k udržateľnosti a transparentnej výrobe. Skúmame nové spôsoby vývoja produktov, a to od základného remeselného prístupu až po vysoko technologické strojárstvo.

Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

Naša sieť pozostávajúca z dizajnérov, výskumníkov a podnikateľov podporuje inovatívne prostredie, v ktorom sa využívajú otvorené zdroje, kolektívny duch a rôzne formy spolupráce. O projekte OpenMaker nám povedal náš priateľ, ktorý sa doňho takisto zapájal. Povedal nám, že by sme mali využiť projekt OpenMaker a zlepšiť tak vzájomnú spoluprácu s firmou Panara. Na druhý deň sme kontaktovali koordinátora projektu a zisťovali sme, či sme oprávnený žiadateľ. Po overení oprávnenosti sme sa spolu s naším partnerom (spoločnosťou Panara) rozhodli, že sa zapojíme do projektu. Termín odovzdania žiadosti bol ale veľmi blízko. V priebehu niekoľkých nasledovných dní sme sa preto veľmi intenzívne venovali príprave všetkých potrebných dokumentov (našťastie sa nejednalo o vyčerpávajúcu byrokraciu, tak ako ju poznáme z iných schém, za čo veľmi ďakujeme) a následne sme žiadosť podali. V súčasnosti už vieme, že náš projekt BIOM bol spomedzi ostatných projektov úspešný a vybraný na realizáciu. Tešíme sa preto, že v rámci nášho pôsobenia budeme prispievať k hodnotám projektu OpenMaker.

Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

Ako dizajnérske štúdio sme samozrejme veľakrát pri rôznych príležitostiach komunikovali s výrobnými firmami. Medzi najväčšiu výzvu pre nás patrí situácia, kedy inovátor potrebuje vyrobiť malé vzorky, aby si overil, či koncept skutočne funguje. Výrobné  firmy majú však minimálne objednávky v oveľa vyšších počtoch, čo je pre inovátora príliš finančne náročné. Musíme mať preto šťastie a nájsť takú výrobnú firmu, ktorá miluje svoju prácu a nájde si dostatok času na experimentovanie. Ak sa toto udeje, strany si môžu byť prospešné navzájom vo veľmi veľa ohľadoch. Inovátori môžu inšpirovať výrobcu v oblasti, v ktorej to výrobca nikdy nepredpokladal a vďaka chýbajúcim štruktúram je inovátor schopný prijať riskantnejšie rozhodnutie, alebo veľmi rýchlo a efektívne zmeniť smerovanie. Výrobca zase na druhú stranu poskytne inovátorovi potrebnú vedeckú, technologickú a vedomostnú podporu. Inovátor si nie je takmer nikdy schopný sám zabezpečiť potrebné strojové vybavenie, ktoré je veľmi finančné náročné, a to napriek tomu, že ho potrebuje na uskutočnenie svojich myšlienok.

Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?
Z dlhodobého hľadiska je našim najväčším snom, aby ropné plasty zmizli zo sveta. V najbližších rokoch budeme intenzívne pracovať na tom, aby sme vytvorili a priniesli novú generáciu biologických plastov do rôznych odvetví. Najväčšou výzvou pre nás je, aby svet vedel, že sme tu a že existuje rozumná alternatíva voči konvenčným plastom. Je pre nás ťažké komunikovať vo svete, kde majú prevahu „veľkí hráči“, ktorí majú finančné prostriedky na to, aby uvádzali na trhy aj neúplné riešenia. Takisto je veľmi potrebné budovať reverzné logistické štruktúry a obchodné modely patriace pod obehovú ekonomiku, aby bolo možné odhaliť celkový dopad biologicky rozložiteľných a odbúrateľných polymérov. Chceli by sme inšpirovať EÚ, aby investovala viacej energie do vytvárania silnejších politík, zameraných na biologicky degradovateľné riešenia, ktoré nahrádzajú konvenčné plasty.

Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány? 
Dúfame, že naša účasť v projekte OpenMaker položí pevný základ vzájomnej spolupráce medzi výrobnou firmou Panara a inovátorom cp!s. Zároveň to pomôže spoločnosti Panara rozšíriť svoju produkciu, nastaviť výrobné procesy a pripraviť pevnú pôdu pre ďalší rozvoj medziproduktov a finálnych výrobkov vyrobených z nášho materiálu. Marketing biologicky rozložiteľných medziproduktov je zásadným krokom k rozšíreniu našich výrobkov do viacerých priemyselných odvetví.

Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
V rámci prípravy nášho propagačného videa, riaditeľ cestoval lietadlom z Berlína do Bratislavy. Niesol so sebou kufor plný rôznych a zvláštnych rekvizít – umelé bábiky, umelé kačičky do kúpeľa a rôzne iné plastové hračky. Po príchode do kancelárie však režisér zistil, že si na letisku poplietol kufor. Natáčanie nás čakalo na druhý deň a bez týchto rekvizít by nebolo možné. Namiesto nich sme totižto mali dokumenty, spolu s osobnými dokladmi neznámeho človeka. Našťastie sa nám na neho podarilo nájsť telefónne číslo a zhodou okolností bol ešte v meste. Najpodivnejšou skutočnosťou bolo, že sa jednalo o člena organizácie NGO Biomimicry Germany. Po jeho príchode do našej kancelárie sme sa ešte dlho rozprávali, nakoľko naša oblasť pôsobenia bola veľmi podobná.