Predstavenie projektu LiDa – Light in the Dark

Predstavenie projektu LiDa – Light in the Dark

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených trasách v prípade zhoršených poveternostných podmienok. Projekt je založený na najnovších poznatkoch v oblasti pasívnej navigácie a využíva obnoviteľné zdroje energie.

Ako by ste sa predstavili?

Tím projektu Light in the Dark sa začal formovať pri výskume možností osvetlenia Slavošovského tunela s využitím obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2015 sa Peter Tauš z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, spolu s Jaroslavom Jadušom zo spoločnosti LED-SOLAR s.r.o., rozhodli prezentovať ich myšlienku „TuLiMark“ v súťaži s názvom: „Máš nápad ? Prezentuj svoj start-up“. Základom projektu bolo osvetlenie turistických značiek. Od tej doby sa príbeh tejto myšlienky rozvinul. V súčasnosti má projektový tím 7 členov a zakladatelia dúfajú, že toto číslo sa bude ešte zvyšovať. Doteraz boli všetky aktivity projektu financované z vlastných zdrojov. Vďaka projektu OpenMaker bude možné čoskoro predstaviť skutočný produkt – svetelnú turistickú značku.

Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

O projekte OpenMaker sme sa dozvedeli na inovačnom workshope v Prešove. Tohto workshopu sa zúčastnila členka nášho tímu Marcela Taušová, ktorá nás o ňom informovala a následne sme sa pustili do práce.

Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

Peter Tauš: Ako inovátor chápem frustráciu mnohých vynálezcov, ktorí nevedia svoje myšlienky a nápady pretaviť do praxe. A to najmä v prípade, keď je rozhodujúcim prvkom chýbajúce financovanie. Myslíme si, že v súčasnosti je veľmi zanedbávaná najdôležitejšia časť výskumu, a to vývoj prototypov. Samotné školy, univerzity a inovátori nemajú prostriedky na takýto rozvoj. Na druhú stranu výrobné firmy často hľadajú iba nové nápady. Budovanie partnerstiev medzi výrobnými firmami a inovátormi a propagácia ich úspešnej spolupráce sú základom rýchleho rozvoja a uplatnenia inovácií v praxi.

Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?
Najväčším úspechom by bola pre nás záchrana aspoň jedného ľudského života. Ak sa to stane vďaka našej myšlienke a projektu OpenMaker, bude to stáť za to. Najkrajšia odmena bude pre nás,  ak v prípade náhlej tmy naše svetelné značky privedú turistov do bezpečia. Hlavnou výzvou je úspešná implementácia obnoviteľného zdroja do výrobku.

Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány? 
Veríme, že vďaka projektu OpenMaker získame skúsenosti v budovaní partnerstiev medzi výrobnými firmami a inovátormi. Veríme, že môžeme dokázať, že aj z jednoduchej myšlienky je možné definovať seriózny cieľ a vytvoriť reálny produkt. Ako inovátori veríme, že sa naučíme premýšľať ako podnikatelia a ako podnikatelia dúfame, že pochopíme problémy inovátorov.

Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
V rámci našich prezentácií používame plagát, ktorý je veľmi tmavý. Častokrát sa nás preto ľudia pýtajú, čo je na ňom zobrazené, pretože je to slabo rozoznateľné. Vtedy vždy odpovieme, že sa jedná o dôvod, prečo sme vymysleli TuLiMark. A čo viac, od teraz budeme môcť aj povedať, že TuLiMark vznikol aj vďaka projektu OpenMaker.