Predstavenie projektu SOBI – Eco-social Innovation

Predstavenie projektu SOBI – Eco-social Innovation

Cieľom projektu je využitie nežiaducich odevov, transformácia starého oblečenia na nové výrobky z recyklovanej netkanej textílie a zamestnávanie ľudí v núdzi.

Ako by ste sa predstavili?

Sobi sa usiluje vytvárať inovatívne projekty so sociálnym a ekologickým aspektom. Združenie bolo založené v roku 2017 a zahŕňa expertov z rozličných oblastí (dizajn, grafika, marketing, mimovládny sektor), s cieľom vytvárať dizajnové produkty z recyklovaného materiálu a zároveň poskytovať pracovné miesta znevýhodneným skupinám a ľuďom v núdzi.

Ako ste sa zapojili do projektu OpenMaker?

Uvedomili sme si, že projekt OpenMaker by mohol byť skvelou príležitosťou, ako spustiť náš nový projekt, ktorý sme pripravovali práve v období, kedy sme sa o projekte OpenMaker dozvedeli.

Aké sú podľa vašich skúseností silné stránky a výzvy týkajúce sa vzájomnej spolupráce medzi výrobnými firmami a inovátormi?

Vnímame veľký potenciál v rámci bližšej spolupráce medzi inovátormi a výrobnými firmami. Všimli sme si, že výrobcovia, ktorí chcú poskytovať zamestnanie pre sociálne znevýhodnených ľudí, často produkujú výrobky s nízkou kvalitou a slabým dizajnom. V nadväznosti na tieto skutočnosti sa Sobi zameriava na inovatívny dizajn a vytváranie unikátnych partnerstiev s chránenými dielňami, s cieľom zachovania kvality všetkých produktov a koherentne udržateľné aktivity.

Snívajte vo veľkom! Aký by bol najväčší úspech pre váš projekt? Čo je pre Vás najväčšia výzva?
Chceli by sme inšpirovať ľudí a to najviac, ako sa len dá. Chceli by sme rozširovať povedomie o sociálnych a ekologických otázkach (pomoc ľuďom v núdzi a ochranu planéty napr. recykláciou a zodpovedným správaním), a to pomocou marketingu a predajom na rozličných trhoch. Ľudia sa k nám môžu pridať rozličnými spôsobmi, a to napríklad kúpou našich produktov, zodpovedným správaním alebo prenesením ekologicko-sociálnych aspektov do ich vlastného podnikania.

Aké prínosy predpokladáte z účasti v projekte OpenMaker a ako tieto skúsenosti vplývajú na vaše dlhodobé plány? 
Platforma OpenMaker je veľmi dobre navrhnutá. Ako najväčšie prínosy vnímame skvelé príležitosti pre networking, konzultácie, zviditeľnenie a finančnú pomoc pri začatí projektu. Stotožnili sme sa s myšlienkou OpenMaker, ktorá je založená na vzájomnom prepájaní výrobcov s inovátormi, zdieľaní myšlienok s ostatnými subjektmi, na základe čo vytvára priestor pre nové partnerstvá a myšlienky.

Zažili ste ako inovátor aj nejakú zaujímavú, alebo zábavnú situáciu, s ktorou by ste sa s nami podelili?
Jeden člen z nášho tímu vytvoril vlog, týkajúci sa udržateľného marketingu. Ja a môj brat sme síce na vysokej škole vyštudovali marketing, ale s týmto pojmom sme sa počas štúdia nestretli ani raz. Stále sa máme čo učiť 🙂