Kvíz – Lekcia 2

Kvíz pozostáva zo 6 otázok. Pre jeho úspešné absolvovanie je potrebné správne zodpovedať minimálne na 5 otázok.

Upozornenie pred kvízom z lekcie Plánovanie projektu

Súčasťou kvízu z druhej časti nášho kurzu je tiež vytvorenie logickej matice pre váš vlastný projektový zámer.

Odporúčame, aby ste najprv vytvorili vlastnú logickú maticu, ktorú následne nahráte v rámci prvej otázky tohto kvízu, a až potom odpovedali na ostatné otázky v kvíze.

Na vytvorenie logickej matice použite jednu z nižšie uvedených šablón.

Postupujte podľa našich videí, pustite si ich postupne ešte raz a začnite vypĺňanie od hlavného cieľa v prvom stĺpci až po zdroje overenia v treťom stĺpci.

Vaša logická matica bude vyhodnotená dodatočne a nijak neovplyvní priebeh vášho kurzu.

Šablóny:

  Šablóna logickej matice – Microsoft Word

  Šablóna logickej matice – Microsoft Excel

Kvíz – Lekcia 2