Startup Europe Ambasador

Ak ste európsky startup, Startup Europe má odpovede na všetky vaše otázky. Máme možnosti a nástroje,  vďaka ktorým posunieme váš biznis na novú úroveň a získate propagáciu nielen v Európe, ale aj v Spojených štátoch alebo Afrike.

Startup Europe je miesto, kde nájdete všetko pre start-upy v Európe.

Čo je Startup Europe?

Startup Europe je iniciatíva Európskej komisie, ktorá patrí pod prioritu Digital Single Market.

Štyri hlavné ciele Startup Europe sú:

  Spájať startupy, investorov, akcelerátori, podnikateľky, korporátne siete, univerzity a #EUTechWritersThe Startup Europe Map, ktorá spája všetkých startupových hráčov v európskom ekosystémem, je toho súčasťou.
  Spájať lokálne startup ekosystémy, a to podporou regionálnych iniciatív ako Startup Europe Week alebo Startup Europe Regions Network
  Pomáhať startupom uplatniť sa na trhoch ako je Silicon Valley (príklad SEC2SV: Startup Europe Comes to Silicon Valley initiative)India (príklad Startup Europe India Summit), Afrika (Startup Europe Comes to Africa initiative, viac informácií čoskoro) and The United Arab Emirates (viac informácií čoskoro).
  Oslavovať podnikateľské úspechy (TechallstarsEuropioneeers a StartUp Europe Awards).

Startup Europe je kolektívnou snahou stoviek partnerov v technickej a startupovej oblasti. Dosah tejto iniciatívy by nebol možný bez nesmiernej podpory poskytovanej zo strany tejto komunity.

Komunita sa aktuálne zúčastňuje na budovaní Startup Europe ako hnutie zdola vytvorené z partnerov zastupujúcich Startup Europe ambasádorov.

Startup Europe ambasádori reprezentujú skupinu hlavných influencerov v európskom startupovom ekosystéme, ktorí aktívne podporujú naše aktivity alebo ktorí sa zapoja do našich aktivít v budúcnosti. Prví Startup Europe ambasádori boli prezentovaní na podujatí v Paríži 19. marca 2018.

Spolu s týmto hnutím demokratizujeme prístup k Startup Europe, a to jeho otvorením našim partnerom s cieľom aktívne prispieť k rozvoju tejto iniciatívy.

Ambasádorov tvoria organizácie, ktoré sa zapojili do výzvy Európskej komisie Horizont 2020 ICT 32, ako i partneri projektov WeP-UP a OpenMaker.

Čo robí Centire ako ambasádor Startup Europe?

1. Ambasádori aktívne prispievajú k propagácii Startup Europe a fungujú ako hlavné informáčné kontakty o aktivitách Startup Europe v ich krajinách alebo spájajú SE tím s relevantnými stakeholdermi  z ich lokálnej startup oblasti

2. Získavajú spätnú väzbu a poskytujú inovatívny pohľad pre SE tím s cieľom zlepšiť aktivity tejto iniciatívy.

Vedieme akceleračný program a organizujeme rôzne podujatia ako hackathons, meetups, ask-me-anything sessions a webináre.

Okrem toho vám dávame príležitosť uchádzať o pokrytie nákladov za účasť na rôznych podujatiach.

Networking je kľúčovou aktivitou vo vašej na vašej podnikateľskej ceste. Preto sme tu, spojíme vás s inými startupmi a mentormi, korporátmi a biznis anjelmi – akékoľvek kontakty, ktoré posunú váš start-up ďalej.

Navyše vás informujeme o dostupných možnostiach financovania a pravidlách, ak si chcete rozbehnúť biznis kdekoľvek v Európe. Nezáleží na tom, kde sídlite, radi vám pomôžeme s podporou v celej Európe, pretože Startup Europe je tu na práve nato, aby pomohla podnikateľom ako ste VY! Aktuálne fungujeme v 19-tich mestách.

Ak hľadáte nových zákazníkov alebo chcete rozšíriť svoj biznis na do ďalších kútov sveta, vieme vám pomôcť s kontaktmi v Silicon Valley, Indii alebo Afrike.

Dajte nám len vedieť, čo potrebujete a my vám s tým pomôžeme.

Startup Europe chce pomôcť novým hráčom, aby začali podnikať a  existujúcim, aby rástli, a to pri využívaní technológii.

Zapojte sa staňte sa súčasťou veľkého klubu. Spolu vytvoríme silnejší a prepojenejší európsky ekosystém!

Projekty, ktoré sme ako ambasádor
Startup Europe podporili

BIOplastic Material – Development for intermediate and final products

Cieľom projektu je vyvinúť obnoviteľný, biodegradovateľný materiál, ktorý bude v budúcnosti schopný nahradiť ropné plasty. Inováciou predmetnej technológie je revolučná schopnosť rozložiť sa v domácom komposte.

Viac o projekte: https://www.craftingplastics.com/

Video: https://youtu.be/C_UodZQzU-Q

Clay Next – 21st century ceramics

Cieľom projektu je založenie novej značky úžitkovej keramiky, vyrábanej prostredníctvom 3D tlače a dopytovej produkcie. Projekt prepája spotrebnú elektroniku, nástroje digitálnej fabrikácie a lokálnu remeselnú tradíciu.

Viac o projekte: http://claynext.com

Video: https://youtu.be/lak4uz6AKeM

LiDa – Light in the Dark

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených trasách v prípade zhoršených poveternostných podmienok. Projekt je založený na najnovších poznatkoch v oblasti pasívnej navigácie a využíva obnoviteľné zdroje energie.

Viac o projekte: https://www.tulimark.eu

Video: https://youtu.be/7PUrGnCrV3A

Eco-social Innovation – Turning textile waste into a resource with social engagement

Cieľom projektu je využitie nežiaducich odevov, transformácia starého oblečenia na nové výrobky z recyklovanej netkanej textílie a zamestnávanie ľudí v núdzi.

Viac o projekte: http://sobi.eco/sk

Video: https://youtu.be/TTMb2Lj4CFk

Bio-Cultivator – Urban Greenhouse Prototype

Cieľom projektu bolo postaviť funkčný prototyp bio-kultivátora pre účely testovania funkčných parametrov a prezentácie pre investormi. Testovanie prototypu umožnilo vylepšiť súčasný návrh a zistiť jeho výhody a nedostatkyIFrame.

Viac o biokultivátore: https://www.bio-cultivator.com/

Video: https://youtu.be/24xTyzeaa50

Navštívte časť ARE YOU A STARTUP? a spojte sa s ostatnými v Európe, nájdite si informácie o financovaní zo zdrojov EÚ a legislatíve.

Informácie o podujatiach v celej Európe nájdete v Events Calendar.   

Všetky otázky o projekte vám zodpovie projektový manažér

Ľubomír Billý

lubomir.billy@centire.com