Centire-Projekty | Start-up Europe Ambasador

Ak ste európsky startup, Startup Europe má odpovede na všetky vaše otázky. Máme možnosti a nástroje,  vďaka ktorým posunieme váš biznis na novú úroveň a získate propagáciu nielen v Európe, ale aj v Spojených štátoch alebo Afrike.
Startup Europe je miesto, kde nájdete všetko pre start-upy v Európe.

Vedieme akceleračný program a organizujeme rôzne podujatia ako hackathons, meetups, ask-me-anything sessions a webináre.
Okrem toho vám dávame príležitosť uchádzať o pokrytie nákladov za účasť na rôznych podujatiach.

Networking je kľúčovou aktivitou vo vašej na vašej podnikateľskej ceste. Preto sme tu, spojíme vás s inými startupmi a mentormi, korporátmi a biznis anjelmi – akékoľvek kontakty, ktoré posunú váš start-up ďalej.

Navyše vás informujeme o dostupných možnostiach financovania a pravidlách, ak si chcete rozbehnúť biznis kdekoľvek v Európe. Nezáleží na tom, kde sídlite, radi vám pomôžeme s podporou v celej Európe, pretože Startup Europe je tu na práve nato, aby pomohla podnikateľom ako ste VY! Aktuálne fungujeme v 19-tich mestách.
Ak hľadáte nových zákazníkov alebo chcete rozšíriť svoj biznis na do ďalších kútov sveta, vieme vám pomôcť s kontaktmi v Silicon Valley, Indii alebo Afrike.

Dajte nám len vedieť, čo potrebujete a my vám s tým pomôžeme.

Startup Europe chce pomôcť novým hráčom, aby začali podnikať a  existujúcim, aby rástli, a to pri využívaní technológii.
Zapojte sa staňte sa súčasťou veľkého klubu. Spolu vytvoríme silnejší a prepojenejší európsky ekosystém!

Čo je Startup Europe?

Startup Europe je iniciatíva Európskej komisie, ktorá patrí pod prioritu Digital Single Market.

Štyri hlavné ciele Startup Europe sú:

 

Startup Europe je kolektívnou snahou stoviek partnerov v technickej a startupovej oblasti. Dosah tejto iniciatívy by nebol možný bez nesmiernej podpory poskytovanej zo strany tejto komunity.
Komunita sa aktuálne zúčastňuje na budovaní Startup Europe ako hnutie zdola vytvorené z partnerov zastupujúcich Startup Europe ambasádorov.

Startup Europe ambasádori reprezentujú skupinu hlavných influencerov v európskom startupovom ekosystéme, ktorí aktívne podporujú naše aktivity alebo ktorí sa zapoja do našich aktivít v budúcnosti. Prví Startup Europe ambasádori boli prezentovaní na podujatí v Paríži 19. marca 2018.

Spolu s týmto hnutím demokratizujeme prístup k Startup Europe, a to jeho otvorením našim partnerom s cieľom aktívne prispieť k rozvoju tejto iniciatívy.
Ambasádorov tvoria organizácie, ktoré sa zapojili do výzvy Európskej komisie Horizont 2020 ICT 32, ako i partneri projektov WeP-UP a OpenMaker.

.

Čo ďalej?

 

Startupy:
Navštívte časť ARE YOU A STARTUP? a spojte sa s ostatnými v Európe, nájdite si informácie o financovaní zo zdrojov EÚ a legislatíve.

Informácie o podujatiach v celej Európe nájdete v Events Calendar.

.

ČO ROBÍ CENTIRE AKO AMBASÁDOR START-UP EUROPE?
  1. Ambasádori aktívne prispievajú k propagácii Startup Europe a fungujú ako hlavné informáčné kontakty o aktivitách Startup Europe v ich krajinách alebo spájajú SE tím s relevantnými stakeholdermi  z ich lokálnej startup oblasti
  2. Získavajú spätnú väzbu a poskytujú inovatívny pohľad pre SE tím s cieľom zlepšiť aktivity tejto iniciatívy.
Projekty, ktoré sme ako ambasádor Start-up Europe podporili:

BIOplastic Material development for intermediate and final products

Cieľom projektu je vyvinúť obnoviteľný, biodegradovateľný materiál, ktorý bude v budúcnosti schopný nahradiť ropné plasty. Inováciou predmetnej technológie je revolučná schopnosť rozložiť sa v domácom komposte. Viac o projekte: https://www.craftingplastics.com/

.

CLAY NEXT – 21st century ceramics

Cieľom projektu je založenie novej značky úžitkovej keramiky, vyrábanej prostredníctvom 3D tlače a dopytovej produkcie. Projekt prepája spotrebnú elektroniku, nástroje digitálnej fabrikácie a lokálnu remeselnú tradíciu. Viac o ClayNext: http://claynext.com

.

LiDa – Light in the Dark

Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti turistov na značených trasách v prípade zhoršených poveternostných podmienok. Projekt je založený na najnovších poznatkoch v oblasti pasívnej navigácie a využíva obnoviteľné zdroje energie. Viac o projekte: https://www.tulimark.eu

.

Eco-social Innovation – Turning textile waste into a resource with social engagement

Cieľom projektu je využitie nežiaducich odevov, transformácia starého oblečenia na nové výrobky z recyklovanej netkanej textílie a zamestnávanie ľudí v núdzi. Viac o projekte eco.sobi: http://sobi.eco/sk

.

Bio-Cultivator – Urban Greenhouse Prototype

Cieľom projektu bolo postaviť funkčný prototyp bio-kultivátora pre účely testovania funkčných parametrov a prezentácie pre investormi. Testovanie prototypu umožnilo vylepšiť súčasný návrh a zistiť jeho výhody a nedostatkyIFrame. Viac o biokultivátore: https://www.bio-cultivator.com/

.

.

MÁTE OTÁZKY K PROJEKTU START-UP EUROPE?
Ľubomír Billý
konzultant