SÚŤAŽ „Duál je REÁL vzdelávanie“

Súťažíme o SUPER ceny!

V každom kraji môžete získať štýlový

Bluetooth reproduktor JBL Charge 4

a ďalšie ceny od firiem zapojených do duálneho vzdelávania!

Cieľ súťaže

Hlavným cieľom súťaže je poskytnúť informácie o duálnom vzdelávaní žiakom a ich rodičom ako aj zvýšiť ich záujem o duálne vzdelávanie.

Ako bude súťaž prebiehať?

Súťaž nadväzuje na informačnú hodinu, ktorú realizuje spoločnosť Centire s.r.o. v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania pre žiakov 9. ročníka základných škôl. Do súťaže o hodnotné ceny sa môže zapojiť každý žiak 8. a 9. ročníka spolu so svojim rodičom prostredníctvom vyplnenia jednoduchého formulára. V rámci vyplňovania formulára je nevyhnutná aj interakcia rodiča.

Automaticky po vyplnení formulára sa žiak spolu s rodičom zaradí do súťaže o výhry, ktoré budú od firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania.

Pravidlá súťaže nájdete tu.

Prihlasovací formulár do súťaže

*Hviezdičkou označené polia musia byť vyplnené!

Osobné údaje žiaka (potrebné pre realizáciu služby) sú u nás v bezpečí a budeme (Centire s. r. o.) ich spracovávať na základe vyplneného formulára a súhlasu podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v zásadach ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu alebo odkliknutím odhlasovacieho odkazu v doručenom e-maile).