Súťaž o cenu pre inovačné projekty – TOP 5 víťazných projektov na Slovensku

Súťaž o cenu pre inovačné projekty – TOP 5 víťazných projektov na Slovensku

Medzinárodná komisia vybrala v rámci súťaže OpenMaker päť inovatívnych riešení, ktoré získali podporu  20 tisíc eur/projekt:

1. BIOplastic Material development for intermediate and final products

Cieľom projektu bolo vyvinúť obnoviteľný, biodegradovateľný materiál, ktorý bude v budúcnosti schopný nahradiť ropné plasty. Inováciou predmetnej technológie je revolučná schopnosť rozložiť sa v domácom komposte.

 

Viac o projekte BIOM

 

2. CLAY NEXT – 21st century ceramics

Cieľom projektu bolo založenie novej značky úžitkovej keramiky, vyrábanej prostredníctvom 3D tlače a dopytovej produkcie. Projekt prepojil spotrebnú elektroniku, nástroje digitálnej fabrikácie a lokálnu remeselnú tradíciu.

3. Eco-Social Innovations – Turning textile waste into a resource with Social Engagement

Cieľom projektu bolo využiť nežiaduce odevy, transformovať staré oblečenie na nové výrobky z recyklovannej netkanej textílie a zamestnávať ľudí v núdzi. Projekt vytvoril dizajnové produkty z recyklovaného materiálu a zároveň poskytol pracovné miesta znevýhodneným skupinám a ľuďom v núdzi.

 

4. Lida – Light in the Dark

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti turistov na značených trasách v prípade zhoršených poveternostných podmienok. Projekt bol založený na najnovších poznatkoch v oblasti pasívnej navigácie a využíva obnoviteľné zdroje energie.

5. Bio-Cultivator – Urban Greenhouse Prototype

Cieľom projektu bolo postaviť funkčný prototyp bio-kultivátora pre účely testovania funkčných parametrov a prezentácie pre investormi. Testovanie prototypu umožnilo vylepšiť súčasný návrh a zistiť jeho výhody a nedostatky

„Okrem finančnej podpory získali víťazi účasť v 9-mesačnom programe, ktorého cieľom bolo podporiť spoluprácu výrobných firiem a inovátorov. To bol aj hlavný motív projektu OpenMaker,“ uviedol projektový manažér pre Slovensko Ľubomír Billý.

Do súťaže sa celkom zapojilo 137 partnerských konzorcií výrobných firiem a inovátorov  zo Slovenska, Talianska, Španielska a z Veľkej Británie. Najviac, až 51 spoločných projektov, zastupovalo práve Slovensko.

„Boli sme milo prekvapení rekordným počtom žiadostí zo Slovenska. Enormný záujem, spolu s vysokou mierou inovatívnosti a kvality projektov len potvrdzujú, že koncept otvorených inovácií má svoju budúcnosť aj na Slovensku. Naša podpora pritom nekončí pri 5-tich víťazných projektoch. Našou snahou je intenzívne podporovať aj ostatné kvalitné a zmysluplné projekty a pomáhať im tak prinášať inovácie do výrobného sektora na Slovensku,“ dodal Ľubomír Billý.

Spolu OpenMaker podporil 20 európskych projektov (päť v každej zapojenej krajine), ktoré priniesli prelomové riešenia do sveta výroby, obohatené o širší spoločenský dosah. Každý z projektov získal 20 tis. €. Tieto nové partnerstvá majú potenciál nielen priniesť veľkú spoločenskú hodnotu inovovaním európskeho výrobného odvetvia a navrhovaním nových trvalo udržateľných podnikateľských modelov.

Bonusom bola aj priama účasť viac ako 7 000 jednotlivcov, čím sa vytvorili nové pracovné príležitosti v kľúčových odvetviach pre inteligentný rast.

Viac o všetkých víťazoch projektu OpenMaker sa dozviete na stránke openmaker.eu.