Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo u zamestnávateľa. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou
u konkrétneho zamestnávateľa
. Praktická príprava sa uskutočňuje v reálnych podmienkach
na pracovisku firmy
, čo je vždy záruka širšieho kvalitnejšieho rozvoja zručností jednotlivca.

SÚŤAŽ
Duál je REÁL vzdelávanie

Zapoj sa do súťaže a získaj atraktívne ceny ako aj možnosť podporiť svoju školu.

Pre rodičov a žiakov

Tu sa dozvieš viac o tom čo je to duálne vzdelávanie, pre koho je určené ako aj výhody či mýty o duálnom vzdelávaní.

Pre firmy

text text text text text text text text text text text text text text text text

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“