Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo u zamestnávateľa. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Praktická príprava sa uskutočňuje v reálnych podmienkach na pracovisku firmy, čo je vždy záruka širšieho kvalitnejšieho rozvoja zručností jednotlivca.

SÚŤAŽ
Duál je REÁL vzdelávanie

Zapoj sa do súťaže a získaj atraktívne ceny ako aj možnosť podporiť svoju školu.

Pre rodičov a žiakov

Rozmýšľaš kam po základnej škole? Pozri sa čo znamená duálne vzdelávanie pre teba.

Pre firmy

Výhody duálneho vzdelávania pre firmy. Bezplatné poradenstvo.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“