Systém duálneho vzdelávania

Podujatia pre zamestnávateľov

V Bratislavskom kraji zatiaľ nie sú organizované žiadne podujatia.

V Trnavskom kraji zatiaľ nie sú organizované žiadne podujatia.

V Trenčianskom kraji zatiaľ nie sú organizované žiadne podujatia.

Seminár o duálnom vzdelávaní v Nitre

Dátum: 26.9.2019
Čas: 10:00 – 13:00 hod. (registrácia od 9:30 hod.)
Miesto: Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, NITRA

Seminár je BEZPLATNÝ!

Seminár o duálnom vzdelávaní v Žiline

Dátum: 18.9.2019
Čas: 10:00 – 13:00 hod. (registrácia od 9:30 hod.)
Miesto: ŠIOV, DUAL POINT Žilina, Kragujevská 1, ŽILINA

Seminár je BEZPLATNÝ!

Seminár o duálnom vzdelávaní v Martine

Dátum: 25.9.2019
Čas: 10:00 – 13:00 hod. (registrácia od 9:30 hod.)
Miesto: Spojená škola Martin, Československej armády 24, MARTIN

Seminár je BEZPLATNÝ!

V Banskobystrickom kraji zatiaľ nie sú organizované žiadne podujatia.

Seminár o duálnom vzdelávaní v Prešove

Dátum: 25.9.2019
Čas: 10:00 – 13:00 hod. (registrácia od 9:30 hod.)
Miesto: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovenská 87, PREŠOV (zasadacia miestnosť č.102)

Seminár je BEZPLATNÝ!

Seminár o duálnom vzdelávaní v Svite

Dátum: 27.9.2019
Čas: 10:00 – 13:00 hod. (registrácia od 9:30 hod.)
Miesto: Mestský úrad, Hviezdoslavova 269/33, SVIT

Seminár je BEZPLATNÝ!

V Košickom kraji zatiaľ nie sú organizované žiadne podujatia.