TOP 5 víťazných projektov na Slovensku Medzinárodná komisia vybrala v rámci súťaže OpenMaker päť inovatívnych riešení, ktoré získali podporu  20 tisíc eur/projekt: 1. BIOplastic Material development for intermediate and final products Cieľom projektu bolo vyvinúť obnoviteľný, biodegradovateľný materiál, ktorý bude v budúcnosti schopný nahradiť ropné plasty.

V rámci súťaže projektu OpenMaker bolo vybraných 5 projektov, ktoré získajú finančnú podporu po 20 000 €. Medzinárodná komisia vybrala v rámci súťaže OpenMaker päť inovatívnych riešení, ktoré získajú podporu po 20 tisíc eur: 1. BIOplastic Material development for intermediate and final products Cieľom projektu

Do súťaže projektu OpenMaker sa prihlásilo celkom 135 projektov z celej Európy. V každej krajine prebiehalo lokálne výberové kolo a na Slovensku bolo vybraných TOP 10 semifinalistov, ktorí postupujú spolu s ďalšími 30 projektami z ostatných zúčastnených krajín do finálneho medzinárodného

Máte otázky ohľadom vášho inovačného projektu? A chcete sa zapojiť do súťaže o cenu 20 000 €? Príďte sa poradiť! Kedy: 6.10. alebo 10.10.2017 O koľkej: Od 13.00 - 16.00 hod. Dohodnite si termín konzultácie na lubomir.billy@centire.com. Tešíme sa na vás!