Príďte zistiť viac. Len tie najlepšie a najpripravenejšie Start-upy prežijú. Pripravili sme pre vás v spolupráci s odborníkmi tipy, ako sa stať najlepšími. KEDY: 10. októbra 2018, o 10:00 KDE: Centire, Záhradnícka 70, Bratislava   Prihlásiť sa na workshop

Ako pretvoriť inovatívnu myšlienku na úspešný projekt? Pre veľký záujem pokračujeme s workshopom 8. marca od 9.00 hod.   Pre veľký záujem opakujeme workshop: Ako pretvoriť inovatívnu myšlienku na úspešný projekt? Nový termín je 8. marca od 9.00 hod. Cieľom workshopu je predstaviť, ako pretvoriť inovatívnu

V rámci súťaže projektu OpenMaker bolo vybraných 5 projektov, ktoré získajú finančnú podporu po 20 000 €. Medzinárodná komisia vybrala v rámci súťaže OpenMaker päť inovatívnych riešení, ktoré získajú podporu po 20 tisíc eur: 1. BIOplastic Material development for intermediate and final products Cieľom projektu

V rámci projektu OpenMaker pripravujeme matchmaking workshopy pre výrobné firmy a inovátorov. V rámci septembra zorganizujeme sériu workshopov: 18.9. - Matchmaking Bratislava 21.9. - Matchmaking Žilina 25.9. - Matchmaking Prešov 26.9. - Matchmaking Banská Bystrica   Ako prebieha Matchmaking workshop? 1. Predstavíme vám projekt OpenMaker

Matchmaking workshopy sú jedinečnou príležitosťou na nadviazanie nových kontaktov medzi výrobnými firmami a inovátormi. Výrobné firmy môžu využívať celé spektrum inovácií zvonku a inovátori majú kopu nápadov a riešení. Vzájomná spolupráca môže byť prínosná pre obe strany. Projekt OpenMaker prináša jedinečnú príležitosť