Matica logického rámca (LogFrame)

Téma progres

Metodika logického rámca je užitočný nástroj, ktorý vám pomôže nielen pri plánovaní ale aj pri implementácii projektu.

Umožňuje navrhnúť a usporiadať základné charakteristiky projektu vo vzájomných súvislostiach.

Výhodou logickej matice je jej praktickosť, nakoľko stručne, prehľadne a zrozumiteľne opisuje projekt v jednej tabuľke.

Logická matica je jednoduchá tabuľka – 4×4,  so 16timi oknami. Tabuľka slúži na zaznamenanie toho, čo chceme dosiahnuť a spôsob, ako to dosiahneme.

Logická matica je vlastne technika, ktorá sa používa na identifikovanie a analýzy danej situácie, umožňuje definovať ciele na úrovni programu alebo projektu, výstupy, ktoré sa dosiahnu počas projektu a aktivity potrebné na zlepšenie situácie.

V priebehu realizácie projektu je možné logickú maticu aktualizovať. Kým výstupy a aktivity sa môžu počas realizácie projektu meniť, celkový účel a zámer projektu musí ostať zachovaný.

Logická matica vychádza z metodiky plánovania, ktorú ako prvá využívala americká armáda. Neskôr bola aplikovaná pre prípravu projektov americkej rozvojovej organizácie USAid a neskôr rozšírená do celého sveta.

Postupne si v niekoľkých videách prejdeme jednotlivé časti logickej matice tak, aby ste získali  zručnosti pre prípravu logickej matice pre vlastný projektový zámer.

Zároveň vám ukážeme prácu s logickou maticou na príklade prípadovej štúdie Divadelného festivalu v Košiciach, na ktoré chce Štátne divadlo v Košiciach získať externé financovanie.