Projekty spoločnosti Centire

Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality celoživotného vzdelávania, prehĺbeniu kvalifikácie a rozvoju kľúčových kompetencií v oblasti riadenia. Prostredníctvom projektového riadenia, riadenia organizácií a programov na rozvoj podnikania budú riadiaci pracovníci kultúrnych inštitúcií, alebo kreatívnych centier lepšie pripravení zvládnuť náročné výzvy riadenia inštitúcií.

Startup Europe – miesto, kde nájdete všetko pre start-upy v Európe. Vedieme akceleračný program a organizujeme rôzne podujatia ako hackathons, meetups, ask-me-anything sessions a webináre. Okrem toho vám dávame príležitosť uchádzať o pokrytie nákladov za účasť na rôznych podujatiach.

Medzinárodný projekt, podporený z programu EÚ – HORIZONT 2020 – OpenMaker spočíval v podpore inovácií v etablovaných slovenských firimách. Jeho cieľom bolo spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. V rámci pilotnej súťaže projektu OpenMaker odborná medzinárodná porota vybrala TOP 5 projektov, z ktorých každý projekt získal 20 000 €.