Špecializované projekty spoločnosti Centire

Systém duálneho vzdelávania

Podpora duálneho vzdelávania na Slovensku

Inovatívne vzdelávanie

Pre riadiacich pracovníkov v oblasti kultúry a podnikania

Startup Europe Ambassador

Akceleračný program pre európske startupy

OpenMaker

Podpora inovácií v etablovaných slovenských firmách