Špecializované projekty spoločnosti Centire

Naše projekty v službách Vášho rozvoja

Sociálne zmeny a rýchly rozvoj technológií vytvárajú mnohé príležitosti a riziká pre etablované aj začínajúce podniky. Či sa vám podarí vyťažiť z príležitostí, alebo podľahnúť rizikám závisí do veľkej miery od toho, ako dokážete zakomponovať nové trendy do vášho podnikania.

V Centire ide odbornosť ruka v ruke s inováciami. Našou ambíciou je neustále prinášať nové nápady a riešenia v oblasti podpory podnikania a regionálneho rozvoja. Preto venujeme mnoho času a energie aj rozvoju vlastných znalostí a zručností prostredníctvom interných projektov, z ktorých v konečnom dôsledku ťažia aj naši klienti.

Takým je aj projekt OpenMaker, ktorý bol podporený z prestížneho programu Horizon 2020, a ktorého cieľom bolo podnecovať inovácie prostredníctvom prepájania etablovaných výrobných firiem s kreatívnymi inovátormi. Vďaka Centire mohlo byť na Slovensku podporených sumou 20.000,-€  5 inovatívnych projektov z rôznych oblastí. Skúsenosti nadobudnuté v projekte OpenMaker sme úspešne aplikovali aj pri návrhu nových služieb pre našich klientov.

Odborníci Centire stáli pri zrode a realizácií inovatívnych projektov aj v oblasti podpory kultúrnych a kreatívnych odvetví. V rámci projektu Inovatívne vzdelávanie pre riadenie v oblasti kultúry a podnikania sme vytvorili a pilotne otestovali vzdelávacie programy pre riadenie organizácií v oblasti kultúry a programy na rozvoj podnikania a projektov.

Duálne vzdelávanie je ďalší z projektov Centire, ktorý má potenciál prostredníctvom vzájomných synergií aktivít projektu a potrieb klientov prispieť k zlepšeniu odborného vzdelávania a k rozvoju podnikateľského prostredia na Slovensku. Projekt prináša len výhody a to pre všetky zainteresované subjekty – žiakov, školy vo forme skvalitnenia vyučovacieho procesu a zamestnávateľov vo forme daňových výhod.

Expertíza spoločnosti Centire rieši tieto spoločenské inovácie v komplexných riešeniach a to na 3 úrovniach.

 

Strategickej:

konzultanti spoločnosti Centire pripravia strategické plány a dokumenty pre následné strategické riadenie spoločnosti.

Operatívnej:

na spoločnosť Centire sa môžete spoľahnúť aj pri zavádzaní strategických plánov a nových služieb pre občanov do praxe či realizácií analýz a prieskumov.

Projektovej:

pripravíme a implementujeme projekty do praxe a tiež vás podporíme aj na úrovni projektovej kancelárie.

 

Odborníci z Centire upriamujú svoju expertízu najmä na podporu vedy a výskumu, implementáciu inovácií v oblasti kultúry, školstva a sociálnych služieb, tiež však aj na podporu medzinárodnej spolupráce. Prinášame aj inovatívne IT riešenia vo verejnej správe a riadime koordináciu komunikácie s občanmi počas prípravy verejných politík.

Centire vzniklo v roku 1994 a za dvadsať rokov na slovenskom trhu sme vypracovali nespočetné množstvo projektov a získali mnoho cenných skúseností či partnerstiev. Pokiaľ chcete svoju firmu či projekt rozvíjať tým správnym smerom, neváhajte sa na nás obrátiť. Naši špecializovaní konzultanti vám radi pomôžu naplniť vaše ciele a vízie.

Systém duálneho vzdelávania

Podpora duálneho vzdelávania na Slovensku

Inovatívne vzdelávanie

Pre riadiacich pracovníkov v oblasti kultúry a podnikania

Startup Europe Ambassador

Akceleračný program pre európske startupy

OpenMaker

Podpora inovácií v etablovaných slovenských firmách