Centire-Projekty | Manažérske zručnosti v kultúre

Kurz pre umelcov, organizátorov, manažérov alebo nadšencov pre kultúru, ktorí pôsobia v kultúrnych inštitúciách alebo plánujú a realizujú nápady v kultúre.

V rámci tohto kurzu sa naučíte

    Ako môžem vybudovať a udržať tím odborníkov

    Ako získať viac návštevníkov

    Čo znamená biznis model v kultúre

    Ako si spočítať ekonomické dopady

    Čo znamená kvalita v kultúre

100 % online

začnite okamžite a učte sa vlastným tempom

Videolekcie

učte sa prostredníctvom
krátkych videí

Certifikát

získajte certifikát o absolvovaní kurzu

Popis kurzu

Kurz vás prevedie cyklom základných oblastí manažérskych zručností, ktoré sú užitočné pre  manažéra, alebo projektového odborníka v kultúrnej inštitúcií. Kurz vás prevedie budovaním a udržaním tímu odborníkov, motiváciou v organizácií s nízkym rozpočtom, ako aj celkovým plánovaním ľudských zdrojov.

Okrem ľudí potrebuje organizácia aj iné zdroje, o celkom získavaní dodatočných zdrojov sa dozviete v časti pojednávajúcom o fundraisingu. Ako dostať ľudí do kultúrnej inštitúcie a ako si udržiavať pravidelnú komunikáciu, ale aj o tom, čo je práca s publikom pojednáva časť marketing. Záverom kurzu sa naučíte využívať nástroje merania ekonomických dopadov v kultúre.

Pre koho je kurz určený

Pre jednotlivcov z verejného, súkromného a neziskového sektora so záujmom o zlepšenie manažérskych zručností.

Kvalifikačné predpoklady

Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti s riadením organizácií. Pre vstup do kurzu je vhodné mať všeobecný prehľad v riadení projektov a iniciatív v oblasti kultúry.

 

Obsah kurzu

Lekcie

  Marketing a práca s publikom
  Fundraising
  Riadenie ľudských zdrojov
  Meranie výkonnosti v kultúre

Lektor kurzu

Daniela Zarodňanská

Daniela Zarodňanská

Culture Matters

Daniela v súčasnosti pôsobí ako projektová manažérka a pedagogička na JAMU. Počas štúdia sa venovala grantovému fundraisingu pre kultúrne neziskové organizácie, napr. nezávislé kultúrne centrum Stará aréna či festival Hudobná súčasnosť. Pracovala ako externý výskumník pre Inštitút umenia – Divadelný ústav a podieľala sa na vývoji kultúrnej stratégie v spolupráci s odborom kultúry Magistrátu mesta Brna. Daniela sa venuje produkcii medzinárodných projektov a pre Culture Matters spoluvytvára videoblog, blog a podieľa sa na organizácií a vedení lekcií. Vyštudovala divadelné manažérstvo na Divadelnej fakulte Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, absolvovala študijný pobyt na britskej Falmouth University a Summer School Stredoeurópskej univerzity v Budapešti.