Výstupy projektu

Správy

Dokument “Správa o vyhodnotení činnosti Dual Point-u za rok 2018”

Dokument “Správa o vyhodnotení činnosti Dual Point-u za rok 2019”

Správa o vyhodnotení spätných väzieb získaných od všetkých kategórií účastníkov zapojených do činnosti Centra orientácie za rok 2018

Správa zo spätnej väzby o systéme duálneho vzdelávania od stredných odborných škôl za rok 2018

Správa zo spätnej väzby o systéme duálneho vzdelávania od stredných odborných škôl za rok 2019

Správa zo spätnej väzby o systéme duálneho vzdelávania od zamestnávateľov za rok 2018

Správa zo spätnej väzby o systéme duálneho vzdelávania od zamestnávateľov za rok 2019

Správa zo spätnej väzby od žiakov vo vzťahu k systému duálneho vzdelávania za rok 2018

Správa zo spätnej väzby za rok 2019 (ZŠ, PZ, žiakov a ich rodičov)

Správa o vyhodnotení spätných väzieb získaných od všetkých kategórií účastníkov zapojených do činnosti Dual Point-u za rok 2018

Správa o vyhodnotení spätných väzieb získaných od všetkých kategórií účastníkov zapojených do činnosti Dual Point-u za rok 2019

V prípade záujmu o sprístupnenie informácií zo správ v rámci projektu Duálne vzdelávania, prosím, vyplňte formulár.

Formulár o sprístupnenie správy
Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, email) sú u nás v bezpečí a budeme (Centire s. r. o.) ich spracovávať na základe vášho súhlasu podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu so žiadosťou o zrušenie registrácie).