Výstupy projektu

Správy

   Dokument „Správa o vyhodnotení činnosti Dual Point-u za rok 2018“

   Dokument „Správa o vyhodnotení činnosti Dual Point-u za rok 2019“

   Správa o vyhodnotení spätných väzieb získaných od všetkých kategórií účastníkov zapojených do činnosti Centra orientácie za rok 2018

   Správa zo spätnej väzby o systéme duálneho vzdelávania od stredných odborných škôl za rok 2018

   Správa zo spätnej väzby o systéme duálneho vzdelávania od stredných odborných škôl za rok 2019

   Správa zo spätnej väzby o systéme duálneho vzdelávania od zamestnávateľov za rok 2018

   Správa zo spätnej väzby o systéme duálneho vzdelávania od zamestnávateľov za rok 2019

   Správa zo spätnej väzby od žiakov vo vzťahu k systému duálneho vzdelávania za rok 2018

   Správa zo spätnej väzby za rok 2019 (ZŠ, PZ, žiakov a ich rodičov)

   Správa o vyhodnotení spätných väzieb získaných od všetkých kategórií účastníkov zapojených do činnosti Dual Point-u za rok 2018

   Správa o vyhodnotení spätných väzieb získaných od všetkých kategórií účastníkov zapojených do činnosti Dual Point-u za rok 2019

   Správa o vyhodnotení implementácie Centra orientácie za rok 2018 vrátane fotodokumentácie

   Správa o vyhodnotení implementácie Centra orientácie za rok 2019

   Dokument „Správa o vyhodnotení spätných väzieb získaných od všetkých kategórií účastníkov zapojených do činnosti Centra orientácie“ za rok 2018

   Dokument „Správa o vyhodnotení spätných väzieb získaných od všetkých kategórií účastníkov zapojených do činnosti Centra orientácie“ za rok 2019

   Správa zo spätnej väzby o činnosti centra orientácie za rok 2018

   Správa zo spätnej väzby o činnosti centra orientácie za rok 2019 vrátane dotazníkov spätnej väzby

   Správa o ekonomickej náročnosti a dopadu implementácie Centra orientácie za rok 2018 na verejné financie a ekonomické prostredie

   Správa o ekonomickej náročnosti a dopadu implementácie Centra orientácie za rok 2019 na verejné financie a ekonomické prostredie

   Správa obsahujúca právne návrhy a legislatívne zásahy potrebné pre implementáciu Centra orientácie a prípravy návrhov na legislatívne zmeny za rok 2018

   Správa obsahujúca právne návrhy a legislatívne zásahy potrebné pre implementáciu Centra orientácie a prípravy návrhov na legislatívne zmeny za rok 2019

   Správa o návrhoch ďalšieho pôsobenia Centra orientácie, prípadne spolu s návrhom na rozšírenie zamerania

V prípade záujmu o sprístupnenie informácií zo správ v rámci projektu Duálne vzdelávania, prosím, vyplňte formulár.

Formulár o sprístupnenie správy

    Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, email) sú u nás v bezpečí a budeme (Centire s. r. o.) ich spracovávať na základe vášho súhlasu podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré vychádzajú zo slovenskej a európskej legislatívy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov (zaslaním e-mailu so žiadosťou o zrušenie registrácie).