Pre firmy

Ako sa zapojiť do duálneho vzdelávania

•  Vyhľadáte strednú školu, s ktorou sa dohodnete na výučbe odborov, ktoré vaša firma potrebuje

•  Podáte žiadosť o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie a po splnení požiadaviek získate osvedčenie

•  So školou uzavriete zmluvu o duálnom vzdelávaní a dohodnete sa na propagácii odborov a spôsobe získavania žiakov

•  Urobíte výberové konanie z prihlásených deviatakov

•  S vybranými študentmi podpíšete učebnú zmluvu

•  Žiaci k vám začnú chodiť na praktické vyučovanie a po zaučení aj prinášať hodnotu

•  Po ukončení školy a vzájomnej dohode ostanú žiaci pracovať vo firme

Výhody duálneho vzdelávania pre firmu

•  Získate vyššiu odbornú pripravenosť zamestnancov, reálne kopírujúcu vaše požiadavky

•  Ušetríte náklady na nábor zamestnancov (pracovné agentúry)

•  Ušetríte náklady na rekvalifikáciu zamestnancov

•  Získate možnosť vyberať si v prípade potreby nových zamestnancov

•  Zvýšite lojalitu vašich zamestnancov

•  Znížite mieru fluktuácie

•  Zlepšíte pracovné návyky zamestnancov

•  Zlepšíte imidž vašej firmy

•  Zlepšíte firemnú kultúru

•  Posilníte spoločenský status vašej firmy

•  Zlepšíte pozitívne vnímanie vašej firmy v regióne

•  Zvýšite stabilitu vašej firmy

•  Zvýšite záujem nových odberateľov

•  Zvýšite zisky vašej firmy

Prečo sa zapojiť do duálneho vzdelávania?

1. Budete formovať, zaúčať a vychovávať svojich budúcich zamestnancov

2. Žiaci sa budú učiť priamo v prostredí vašej firmy, spolu so zariadeniami a postupmi, ktoré používate

3. Je len na vás, koľkých žiakov prijmete. Nakoľko je zo strany žiakov veľký záujem, môžete urobiť výberové konanie a vybrať najšikovnejších

4. Väčšina žiakov po ukončení štúdia rada vo firme ostane pracovať

5. Prechod žiakov do kolektívu zamestnancov výrazne šetrí zamestnávateľovi náklady na nábor

6. Zamestnanci ktorí prešli prípravou na povolanie priamo u zamestnávateľa, majú nižšiu tendenciu meniť zamestnanie, čo znižuje fluktuáciu

7. Skracuje sa čas potrebný na dosiahnutie požadovaného pracovného výkonu

8. Projekt je vhodný pre malé, stredné aj veľké firmy

Kontakty

Na zástupcov Dual pointov v regiónoch

Bratislavský kraj

Ján Vajcík

jan.vajcik@dual.centire.com
jan.vajcik@gmail.com

+421 905 602 204

Trnavský kraj

Ľubica Ihnátová

lubica.ihnatova@dual.centire.com

+421 915 677 290

Trenčiansky kraj

František Lobotka

frantisek.lobotka@dual.centire.com

+421 905 472 863

Nitriansky kraj

Štefan Balog

stefan.balog@dual.centire.com

+421 905 320 499

Žilinský kraj

Dušan Haluška

dusan.haluska@dual.centire.com

+421 905 970 469

Banskobystrický kraj

Juraj Kučera

juraj.kucera@centire.com

+421 903 413 523

Prešovský kraj

Andrea Ondová

andrea.ondova@dual.centire.com

+421 948 001 610

Košický kraj

Gabriela Lacková

gabriela.lackova@dual.centire.com

+421 910 925 034