Riadenie programov a projektov na rozvoj podnikania

Pre koho je program určený?

Vzdelávací program je určený pre manažérov existujúcich podnikateľských centier, (inkubátorov, akcelerátorov), manažérov coworkingových centier, vedúcich pracovníkov vedecko-výskumných pracovísk na vysokých školách a aj pre mladých podnikateľov s potenciálom a ambíciou viesť vlastné podnikateľské programy.

Úspešná realizácia podnikateľských nápadov ide ruka v ruke s kvalitou podnikateľských programov, ktoré tieto nápady podporujú. S kvalitou podnikateľských programov zase súvisí kvalita manažérov,  ktorí ich tvoria. Práve tento vzdelávací program vás pripraví na profesionálne vedenie podnikateľského centra a tvorbu programov na podporu podnikania.

Čo absolvovaním programu získate?

 • Zdokonalíte sa v tvorbe perspektívnych podnikateľských plánov
 • Získate zručnosť v budovaní vzťahov s investormi a inými partnermi a ako sa pred nimi prezentovať
 • Naučíte sa riadiť udržateľné podnikateľské programy pre začínajúcich, ale aj existujúcich podnikateľov
 • Naučíte sa čo je to biznis model
 • Zdokonalíte sa v marketingu a predaji svojich produktov
 • Osvojíte si základy manažmentu, práva a účtovníctva
 • Naučíte sa ako rozšíriť svoje podnikanie a ako preraziť na zahraničné trhy
 • Naučíte sa ako právne ochrániť vlastné produkty
 • Dozviete sa prečo inovovať a vyvíjať nové produkty
 • Naučíte sa ako financovať vlastný projekt
 • Naučíte sa ako ukončiť a zhodnotiť úspešnosť svojich programov

Absolvovaním programu získate certifikát!

Program je kombináciou prezenčného učenia, individuálnych konzultácií a práce na domácich zadaniach. Čaká vás komunita z rôznych oblastí pôsobenia a veľa príkladov dobrej praxe zo Slovenska.

Obsah a časový harmonogram programu