Pre žiakov a rodičov

Rozmýšľaš, kam po základnej škole?

Pozri sa, čo znamená duálne vzdelávanie pre teba.

1. Namiesto sedenia v lavici robíš aj to, čo ťa baví.

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob vzdelávania a prípravy na povolanie, v ktorom okrem klasického vzdelávania absolvuješ aj praktické vzdelávanie priamo u zamestnávateľa, ktorého si sám vyberieš. Reálne teda nebudeš sedieť stále v školskej lavici, ale budeš praxovať vo firme, kde budeš pracovať v reálnych podmienkach – čo znamená aj moderné technológie a zariadenia či priamy kontakt
so zákazníkmi.

2. Namiesto vreckového od rodičov si zarobíš vlastné eurá.

Získavaj praktické skúsenosti, nové vedomosti a zručnosti v tom, čo ťa baví priamo u atraktívnych zamestnávateľov. A navyše ako bonus budeš mať pravidelný príjem. A to stále hovoríme o vzdelávaní
a nie o brigáde po škole!

3. Namiesto času stráveného v klasickom vzdelávacom systéme si buduješ pracovné kontakty.

Aktuálne je do duálneho vzdelávania na celom Slovensku zapojených takmer 1000 zamestnávateľov
z rôznych oblastí – od výrobných firiem, autoservisov, bánk, reštaurácii až po hotely. Z ich ponuky si určite vyberieš. U zamestnávateľa ťa okrem finančnej odmeny a zamestnaneckých výhod čaká aj začlenenie do pracovného kolektívu a možnosť kariérneho rastu. Kontakty a skúsenosti, ktoré získaš z pracovného prostredia, ti ostanú a môžu ti v budúcnosti výrazne pomôcť v tvojom profesijnom raste.

4. Namiesto neistoty po skončení gymnázia si naštartuješ svoju kariéru už teraz.

Ty sa musíš rozhodnúť spolu s rodičmi, či chceš získať praktické zručnosti a vzdelanie, ktoré ti vo veľkej miere zaistia pracovné miesto po skončení školy, alebo sa chceš venovať dlhodobo štúdiu s neistou perspektívou pracovného miesta. Duálne vzdelávanie ti dáva vysoké šance na výborný štart do ďalšieho života.

Ak chceš v reálnych podmienkach  zažiť, čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické,
či hospodárske podmienky, či ľahšie pochopiť, čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak príprava na povolanie v duálnom vzdelávaní je to správne riešenie!

Pre koho je určené duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie je určené pre každého žiaka 9. ročníka, ktorý sa chce zamerať viac na prax a reálny výkon povolania. Žiaci vstupujúci do duálneho vzdelávania sú tí, ktorí si vedia na základe svojich preferencií definovať čo ich baví. Naviac sa chcú popri vzdelávaní venovať praktickému výkonu povolania, ktoré si vybrali.

Ak už teraz vieš, že si v niečom šikovný a zručný, neváhaj a vyskúšaj duálne vzdelávanie. Odbornosť, ktorú získaš už počas strednej školy, vieš následne využiť nielen v praxi, ale aj pri ďalšom štúdiu na vysokej škole. Určite je pre každého deviataka ľahšie nechať rozhodovanie o svojej budúcnosti na rodičov, či odložiť to na neskôr „až po gymnáziu“. Ale ty sa môžeš rozhodnúť už teraz!

Tu sú možno niektoré z indikátorov, ktoré ti napovedia viac. Ak si odpovieš „áno“ aspoň na jednu otázku tak skutočne môžeš začať vážne premýšľať o duálnom vzdelávaní.

1. Už počas základnej školy sa ti páči konkrétna práca alebo činnosť – rád pracuješ s grafikou, programuješ, počítaš, si zručný v skladaní rubíkovej kocky alebo ťa baví príprava jedla či nápojov.
Vieš si predstaviť zlepšovať sa vo svojich zručnostiach a používať ich pri práci vo svojej profesii?

2. V škole ťa zaujímajú najmä technické predmety – matematika, fyzika, informatika, či chémia.
Vieš si predstaviť, že to čo ťa baví na týchto hodinách by si použil následne v praxi?

3. Zapájaš sa do krúžkov alebo súťaží, ktoré sú zamerané na technické zručnosti? Viac ako štúdium ťa baví reálna činnosť, kde môžeš využiť svoje zručnosti?

4. Vieš presne, aké povolanie by si chcel robiť – kaderník, IT technik, čašník, účtovník, kuchár?
Ak áno, tak potom už je to na tebe, či si dokážeš naplniť svoje sny!

Výhody duálneho vzdelávania

1. Prvý vlastný plat

Pri duálnom vzdelávaní dostávaš od prvého dňa aj mesačný plat.  Učíš sa a zároveň zarábaš.

2. Postav sa na vlastné nohy

Duálne vzdelávanie dokáže ponúknuť istotu zamestnania hneď po škole. Šanca, že firma, kde si počas školy pracoval,  ťa rovno zamestná, je veľmi  vysoká.

3. Budeš mať pracovné skúsenosti

Skúsenosti, ktoré získaš  v duálnom vzdelávaní, ti dajú  výhodu pred tými, ktorí budú  mať len teoretické znalosti. Zamestnávatelia hľadajú pracovníkov so skúsenosťou a ponúkajú im lepšie podmienky.

4.Uznanie

Duálne vzdelávanie vychádza  z nemeckého modelu, ktorý je  uznávaný v celej Európe.  Tí, ktorí ho zvládnu, sú považovaní za cenných odborníkov vo svojej profesii.

5. Prax podporuje učenie

Učenie je zaujímavejšie, keď si  človek môže naučené vyskúšať  v praxi. A platí to aj naopak –  práca baví viac, keď človek vidí výsledky.

6. Učenie na rôznych miestach zvyšuje motiváciu

Striedanie medzi školou a podnikom, v ktorom prebieha  praktické vyučovanie, nenecháva  priestor pre nudu. Naopak,  prináša stále nové výzvy, ktoré  ťa môžu viac motivovať.

7. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na Slovensku aj v Európe

Po úspešnom ukončení  kvalitného duálneho vzdelávania,  kde zároveň získaš cennú  prax, si budeš môcť vyberať  medzi ponukami na Slovensku aj v zahraničí.

8. Možnosti ďalšieho vzdelávania

Duálne vzdelávanie môže byť  začiatkom cesty k ďalšiemu  prehlbovaniu odbornej  kvalifikácie.
Okrem pokročilých kvalifikačných kurzov máš stále  otvorenú cestu aj na vysoké školy.

Príklady firiem zapojených do duálneho vzdelávania

Do systému duálneho vzdelávania je aktuálne zapojených takmer 1000 zamestnávateľov z celého Slovenska. Firmy sú z rôznych oblastí od gastronómie a obchodu cez strojárenstvo až po finančný sektor. Pre vašu predstavu vám uvádzame v nasledujúcom prehľade aspoň ukážku 3 firiem v každom regióne.

Celkový prehľad firiem nájdete na www.potrebyovp.sk.

KRAJZAMESTNÁVATELIA
Bratislavský krajVolkswagen
Slovenská sporiteľňa / Tatra banka
Sheraton / Medusa
Trnavský krajSlovenské liečebné kúpele Piešťany
PCA Slovakia
ZF Slovakia, a.s.
Trenčiansky krajContinental Matador Rubber
Nestlé Slovensko
Hotel Panoráma Trenčianske Teplice
Nitriansky krajTatra banka
Decodom
Muehbauer
Žilinský krajSchaeffler
Tatra Mountains Resort
ECCO
Banskobystrický krajHotel Galileo Donovaly
Železnice SR
Kaufland
Prešovský krajTatravagónka
Plzeňský Prazdroj Slovensko
Spinea
Košický krajDouble-Tree Hilton / Kúpele Štós
Embraco / U.S. Steel
Metro

Postup pre zaradenie do duálneho vzdelávania