Centire-Projekty | Od nápadu k projektu

Kurz pre jednotlivcov a organizácie, ktoré sa chcú naučiť zásady projektového riadenia a plánovania.

V rámci tohto kurzu sa naučíte

    Porozumieť základným pojmom projektového riadenia

    Zorientovať sa v analytických metódach a spôsoboch plánovania

    Ako si vytvoriť maticu logického rámca a jej následné využitie v projekte

    Naplánovať aktivity projektu a priradiť k nim potrebné zdroje

    Zrealizovať a ukončiť projekt s vyhodnotením jeho efektivity

100 % online

začnite okamžite a učte sa vlastným tempom

Videolekcie

učte sa prostredníctvom
krátkych videí

Certifikát

získajte certifikát o absolvovaní kurzu

Popis kurzu

Kurz vás prevedie cyklom prípravy a riadenia projektu od myšlienky, cez plánovanie, realizáciu, až po ukončenie projektu. Pripraví vás na realizáciu projektových aktivít v rámci vašej organizácie, alebo aj cez žiadosť o externé financovanie.

Naučíte sa projektové riadenie cez vlastný projektový zámer, vytvoríte si maticu logického rámca, naučíte sa kto sú zúčastnené strany a čo všetko sa musí stať, aby ste mohli začať projekt realizovať. Cez štruktúru aktivít si naplánujete, čo bude potrebné urobiť a v akom poradí, aby ste dosiahli stavené ciele. Čo všetko vás bude vaša plánovaná činnosť stáť si naplánujete v rozpočte. Netreba zabudnúť na riziká, ktoré existujú stále a ktoré je potrebné riadiť. Ukončením aktivít projekt nekončí, čo všetko je spojené s koncom projektu sa dozviete v poslednej časti.

Pre koho je kurz určený

Pre jednotlivcov – laickú verejnosť z verejného, súkromného a neziskového sektora so záujmom o zlepšenie zručností v oblasti riadenia projektov.

Kvalifikačné predpoklady

Nevyžadujú sa žiadne predchádzajúce skúsenosti s projektovým riadením, avšak pre vstup do kurzu je potrebné mať nápad vhodný na realizáciu prostredníctvom projektu, a všeobecné porozumenie a pochopenie princípov riadenia.

Obsah kurzu

Lekcie

  Úvod do projektového riadenia
  Plánovanie projektu
  Realizácia projektu
  Ukončenie projektu

Overovanie vedomostí

  Matica logického rámca

Lektor kurzu

Ľubomír Billý

Konzultant

lubomir.billy@centire.com

Ľubomír sa venuje medzinárodným projektom a spoločenským inováciám od roku 2012. Má na starosti prípravu projektov z programov Horizont 2020 a Erasmus+. Podieľal sa na príprave a realizácii projektov LEGEND – zameranom na metodiku intelektuálneho kapitálu pre malé a stredné podniky a ich partnerov, SO-PC-PRO – o inovatívnych riešeniach vo výrobe a medzinárodného projektu OpenMaker, ktorého cieľom je spájanie výrobných firiem a inovátorov. Najviac ho baví práca na inovatívnych projektoch, ktoré prinášajú na Slovensko nové myšlienky. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium, v rámci ktorého sa venoval problematike migrácie a fondov EÚ. Ďalšie skúsenosti získal počas študijných a výskumných pobytov v Lisabone, Viedni, Berlíne a Londýne.