OpenMaker | Inovačná súťaž

Pilotný projekt

Ako sme podporili inovátorov

Čo je inovačná súťaž?

(súťaž prebiehala ako súčasť projektu OpenMaker)

OpenMaker ponúka jedinečnú príležitosť získať financovanie pre váš spoločný inovačný projekt.
Päť projektov spolupráce inovátorov a výrobných firiem bude môcť získať až 20 000 eur na ich realizáciu na Slovensku.

Celý proces bude prebiehať v troch hlavných etapách:

 

EtapyDetailné informácie
BUDOVANIE PARTNERSTIEV A PRÍPRAVA INOVAČNÝCH PROJEKTOVVýrobné firmy a inovátori budú mať možnosť niekoľko mesiacov identifikovať správneho partnera pre prípravu inovačného projektu a zapojenie do súťaže o cenu OpenMaker. Záujemcovia budú môcť získať podporu pri hľadaní partnerov pre inovačný projekt, identifikovaní vhodnej projektovej idey, ako aj pri vyplnení projektovej žiadosti.

Viac o konzultáciách k inovačným projektom

SÚŤAŽ O CENU OPENMAKERSúťaž o cenu v rámci projektu OpenMaker predstavuje jedinečnú príležitosť podporiť spoluprácu výrobných firiem a inovátorov. V štyroch európskych krajinách budú tieto dve skupiny spolupracovať na vývoji inovácií – produktov, procesov, modelov distribúcie či biznis modelov, ktoré budú využiteľné v praxi. Bude prebiehať v mesiacoch september – október 2017. V novembri 2017 bude prebiehať hodnotenie vášho projektu.

Viac súťaži o cenu OpenMaker

REALIZÁCIA INOVAČNÝCH PROJEKTOVPäť inovačných projektov vzíde zo súťaže o cenu v rámci projektu OpenMaker. Víťazné inovačné projekty sa budú realizovať počas deviatich mesiacov, najneskôr do septembra 2018. Projektové partnerstvá zložené z výrobných firiem a inovátorov budú celé toto obdobie pracovať na vývoji inovácií – produktov, procesov, modelov distribúcie či biznis modelov, ktoré budú využiteľné v praxi. Počas celého obdobia budú môcť využiť aj pomoc renomovaných mentorov.

Viac o realizácii inovačných projektov

Víťazi pilotného projektu inovačnej súťaže

Clay Next – 21st Century Ceramics

SOBI – Eco Social Innovation

BIOM

Lida – Light in the Dark

biocultivator

Novinky o inovačných súťažiach